Norges bank børs & finans Startside

Norges Bank Skal sikre prisstabilitet, finansiell stabilitet og merverdi i kapitalforvaltningen.

Oslo Børs Børs & Finans Startside

Oslo Børs Opererer i dag de eneste regulerte verdipapirmarkedene i Norge.

Finanstilsynet Børs & Finans Startside

Finanstilsynet Skal bidra til finansiell stabilitet og ordna markedsforhold.

 
Netfonds Børs & Finans Startside

Netfonds Vi tilbyr aksjehandel på børsene i Norge, USA, Sverige og Danmark. Det betyr at du har nærmere 10 000 aksjer å velge mellom.

Nordnet Børs & Finans Startside

Nordnet Det enkle er ofte det beste! Vi tilbyr aksjehandel på Oslo Børs og i utlandet, i tillegg til Norges største utvalg av fond.

 
 

AksjeNorge Formålet er å gi nordmenn økt kunnskap om og innsikt i den betydning aksjemarkedet har for den enkeltes langsiktige sparing og for næringslivets tilgang til risikokapital.

Aksjonærforeningen Representerer og bistår private aksjonærer i det norske verdipapirmarkedet. Vi svarer på spørsmål, gir bistand og ivaretar småaksjonærers interesser overfor selskaper, meglere, fondsforvaltere og det offentlige.

Altomfond.no Vi har tro på at dersom norske sparekunder får økt kunnskap vil de i større utstrekning velge verdipapirfond fremfor andre spareprodukter fordi de faktiske fordelene ved verdipapirfond er så store. Vi tror også at kunnskapsrike fondssparere vil være tryggere og sikrere i sine investeringsvalg, og dermed mer fornøyde fondskunder på sikt.

Finansklagenemnda Er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Finansleksikon Fiansleksikonets formål er å være et lavterskeltilbud innen økonomisk forståelse, slik at din kommunikasjon med profesjonelle aktører i bransjen kan foregå på likeverdige premisser.

Nettmegler.com Er en side laget for å hjelpe deg med å velge riktig aksjemegler på nett. I dag er det en rekke tilbydere av aksjehandel på nett og det kan derfor være vanskelig å vite hvilken nettmegler som tilbyr hva. Ved å klikke deg rundt på vår side vil du få full oversikt over hva alle norske nettmeglere tilbyr slik at du kan ta det riktige valget.

Penger På Papiret er en filmbasert opplæringspakke for videregående skole som handler om aksjer og næringsliv.

Peter Warrens finansblogg Peter C. Warren er investeringsdirektør i Warren Capital AS. Over 30 års erfaring innenfor finansmarkedene som trader, market maker og forvalter. Har utdannelse innen økonomi, statsvitenskap, etterretning og psykologi. Er kritisk til etablerte sannheter og motstander av gruppetenkning.

StockLink Er en uavhengig, internettbasert finans-informasjonskanal som jobber etter prinsippene til den frie presse. Stocklink følger også «Vær-varsom-plakaten». Vår målsetting er å gi deg den informasjonen du trenger for å gjøre dine investeringer i aksjemarkedet.

Verdipapirsentralen VPS er den eneste verdipapirsentralen i Norge, og leverer effektiv infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer. Selskapet tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, obligasjoner, egenkapitalbevis, sertifikater og fondsandeler. Produktbredden er betydelig selv i internasjonal sammenheng.

 
 

Mer Børs & Finans