Finn.no Jobb & Utdanning Startside

Finn.no Jobb Nettsted med en stor base av ledige stillinger. Lykke til i jakten på din neste jobb!

Utdanning.no Jobb & Utdanning Startside

Utdanning.no Nettportal for utdanning og karriere, med oversikt over utdanningstilbudet i Norge.

Utdanning Jobb & Utdanning Startside

Utdanning for alle som er engasjert i utdanning, oppvekst, skolepolitikk og pedagogikk.

 
Finn.no Jobb & Utdanning Startside

Krifa Et friskt pust inn i fagforeningsnorge. Enkeltmedlemmet står i fokus, og vi har innsett at de fleste i dag ønsker individuelle løsninger.

LO Jobb & Utdanning Startside

LO Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

 
 
Skoler

31 Skoler På denne siden finner du det du trenger av informasjon om alle offentlige videregående skoler i Rogaland.

Handelshøyskolen BI Uavhengig vitenskapelig høyskole med seks studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen. Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning, alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Norges Brannskole (NBSK) er den nasjonale utdanningsinstitusjonen for kommunalt brann- og feierpersonell.

Norges Handelshøyskole NHHs siviløkonomutdanning gir deg store muligheter, et variert studietilbud og svært gode jobbmuligheter.

Norges Idrettshøyskole Er ein vitskapleg høgskule med eit særleg, nasjonalt ansvar for forsking og høgare utdanning innan det idrettsvitskaplege fagfeltet.

Norges musikkhøyskole Musikkhøgskolen har store og kompetente fagmiljøer innen utøvende, pedagogiske, teoretiske og skapende musikkfag.

Norgesuniversitetet Her finner du oversikt over Norske universitet og høyskoler med lenker til nettsider og adresser.

Politihøgskolen Er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine.

Skolehjelperen Lister over de ulike norske skolene, og de kan sorteres alfabetisk etter skolenavn, kommune eller fylke.

Steinerskolen I dag drives det 32 steinerskoler og 57 steinerbarnehager i Norge, det vil si at nesten 6000 barn og unge går i en steinerskole eller steinerbarnehage her til lands. Steinerpedagogikken har dannet grunnlag for undervisning innenfor de mest ulike religiøse, kulturelle og økonomiske forhold. Overalt tar steinerpedagogikken utgangspunkt i den lokale kulturens egenart, dens musikk, religioner, kunnskaps- og håndverkstradisjoner når det skal etableres nye skoler og lages læreplaner.

Søke jobb

CV-Nerden Å søke jobb kan ta krefter, og det kan ta tid. Det er ufattelig viktig at du bruker disse kreftene så riktig som mulig. Søker du ineffektivt risikerer du å miste glød og motivasjon. Du risikerer å spinne og spinne i jobbsøkingen din, omtrent som en hamster i et hjul. Det må du unngå.

CareerBuilder Søk stillinger, legg inn din cv og let etter en ny karriere. Få tilgang til flere tusen ledige stillinger.

Jobbjakt.no Ved å bruke denne portalen aktivt vil du finne tilnærmet alle jobber som er i markedet.

  • Under 50% av jobbene lyses ut i media, hvor er da resten?
  • Kan jeg lage lister over alle bedrifter innen min bransje der jeg bor?
  • Kan et vikarbyrå være inngangsporten til en fast jobb?
  • Hva er egentlig «try & hire»?
  • Jeg drømmer om å starte eget firma, men hvordan kommer jeg i gang?

Svar på alt dette vil du finne ved å bruke jobbjakt.no

Jobbnorge Alle jobbsøkere lager sin egen profil hos oss hvor de legger inn og vedlikeholder sin kontaktinformasjon, CV, søknadsbrev og eventuelle vedlegg. CV`en er gjenbrukbar og kan brukes til å søke på alle stillinger utlyst gjennom jobbnorge.no uavhengig av arbeidsgiver.

Jobbsafari Finn din nye jobb eller din nye medarbeider på Jobbsafari. Vi tilbyr den mest komplette listen over tilgjengelige stillinger i Norge. Jobbsafari fungerer som en søkemotor for stillinger og søker etter stillingsannonser på over 500 jobbsider og private selskaper i Norge, inklusive NAV, LinkedIn etc.

NAV-Arbeid Som arbeidssøker kan du være usikker på hva du ønsker og hva du kan klare når du skal velge yrke eller eventuelt utdanning. NAV kan hjelpe deg til selv å bli klar over og bevisst på dine egne interesser og forutsetninger i forhold til yrkesvalg.

NOKUT Arbeidssøker Hvordan få godkjent utdanning eller yrkeskvalifikasjoner fra utlandet.

Petrojobb.no Jobbannonser innen olje, prosess og maritim virksomhet.

Parter I arbeidslivet

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) er den største av til sammen tre fagforeninger for befal i Forsvaret. BFO ble etablert 11. september 1957 og har vel 9 700 medlemmer. BFO er tilknyttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og YS-stat.

El & it Forbundet er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen. Forbundet er ikke tilknyttet noe politisk parti.

FHL Arbeider for å sikre gode rammebetingelser for den norske fiskeri- og havbruksnæringen. FHL er organisert i avdelinger for havbruk, industri, miljø, helse og kvalitet. I tillegg yter FHL støtte i arbeidsgiverspørsmål. FHL representerer næringen i forhandlinger og bidrar til å ivareta medlemmens felles interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og institusjoner.

Finansforbundet Er et fagforbund for ansatte i finans og IT.

Finans Norge Er en hovedorganisasjon som representerer finansnæringen i Norge. Finans Norge ivaretar både det næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet i finansnæringen.

Handel & Kontor HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet. Bare for å nevne noen.

NBF Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende organisasjon for nybilforhandlere og bilverksteder.

NFVB Norske frisør- og velværebedrifter skal være bransjenes viktigste talerør og møteplass for medlemmene! NFVB er dannet av og for medlemmene. NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og utføre det medlemsbedriftene ser seg tjent med å få utført i fellesskap. Det vi arbeider for, skal også være i samfunnets interesse.

NHO Skal arbeide for at bedriftene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet.

Norges Taxiforbund Gir uttrykk for sine synspunkter på aktuelle næringspolitiske og samfunnspolitiske forhold gjennom myndighetskontakt, ytringer i den offentlige debatt, og ved å informere sine medlemmer om forhold av betydning for deres virke i taxinæringen.

Norsk Jernbaneforbund Organiserer alle yrkesgrupper innen jernbaneområdet, innbefattet Nettbuss og Nettlast, med unntak av lokomotivførerne, som er organisert i vårt søsterforbund Norsk Lokomotivmannsforbund.

Utdanningsforbundet Er Norges nest største fagforening og har over 156.000 medlemmer. Vi har medlemmer i hele utdanningssystemet. Dette mangfoldet gir oss styrke. Utdanningsforbundet jobber for å ivareta interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål, både nasjonalt og internasjonalt.

VIRKE Våre medlemsbedrifter kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Til sammen utgjør de over 220 000 arbeidsplasser.

Nyttig - Jobb

Arbeidstilsynet Er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

DinSide Jobb Jobbrelaterte nyheter og informasjon.

HMS.portalen Helse-, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Jusinfo.no Arbeidsrett Nyttig juridisk informasjon rundt arbeid og arbeidsforhold.

Karrierelink.no Karriereguiden Karrierelink.no er et av landets største portaler som utelukkende fokuserer på jobb og karriere. Karriereguiden inneholder spennende råd, ekspertpanel, test og lederverktøy, gode råd og omfattende linkesamling til jobb og karriereressurser på internett.

NAV Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Norsk Pensjon Her kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Skatteetaten Er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Nyttig - Utdanning


Lånekassen Gir stipend og lån til elever og studenter. Utdanningsstøtten gjennom Lånekassen skal medvirke til å fjerne ulikhet og fremme likestilling slik at utdanning kan skje uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn og økonomisk eller sosial situasjon.

NOKUT Vårt arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskole-utdanning, samt godkjent høyere utenlandsk utdanning.

Samordna opptak Søk opptak til høyere utdanning i Norge. Du kan søke opptak til 45 høyskoler og universiteter i Norge, med én søknad.

SIU Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er eit nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremjar internasjonalt samarbeid gjennom heile utdanningsløpet. SIU er eit statleg forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Skolehjelperen Har til hensikt å være en hjelp og en informasjonskilde for alle som går på skolen, jobber i skolen, eller på annet vis har interesse for hva som skjer i skolevesenet. Det er i første rekke grunnskole og videregående skole som Skolehjelperen retter seg mot.

Studere i utlandet Nettsted for studenter som ønsker å studere i utlandet.

Tautdanning.no Følg med her for nyttig informasjon om utdanningsmuligheter i inn- og utland, samt oppdatert info om utdanningsmessene.

Ung.no Utdanning Gir deg hjelp til å finne din utdanning ved hjelp av artikler med informasjon om utdanning og studievalg. I tillegg kan du søke etter studier og utdanninger med begrepene hva, hvor og nivå og få oversikt over studier i Norge og utlandet.