Smartepenger.no Privatøkonomi Startside

Smartepenger.no Nettsted som gir deg privatøkonomiske råd, og hjelper deg til å gjøre bedre kjøp.

MittRegnskap.com Privatøkonomi Startside

Mittregnskap.com Hjelper deg til å få bedre oversikt og kontroll på din økonomi.

Finansportalen Privatøkonomi Startside

Finansportalen Er en frittstående interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester.

 
Norsk Familieøkonomi Privatøkonomi Startside

Norsk Familieøkonomi Jobber på nøytral basis for å skaffe våre medlemmer best mulig betingelser på privatøkonomiske produkter og tjenester.

Penger.no Privatøkonomi Startside

Penger.no Vår ambisjon er å gi nordmenn makten over sin egen økonomi. Det skal vi gjøre ved å gi deg enkle og gode hjelpemidler.

 
 

Altinn Er en portal for elektronisk dialog mellom næringsdrivende og det offentlige. Portalen har også info for deg som vil starte og drive bedrift.

Del regning Deling av regninger kan være kjedelig. La delregning.no gjøre matematikken for deg, og del regninger med venner uten problemer. Og det er helt gratis!

Dine Penger Er Norges største økonomi- og forbrukerblad. Vi har et fagmiljø med svært høy kompetanse innen privatøkonomi opparbeidet siden 1983.

Forbrukerrådet Er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Forbrukerrådet er en statlig finansiert, men likevel uavhengig interesseorganisasjon. Dette kan vi være, fordi vi har særskilte fullmakter med eget styre, og egne vedtekter fastsatt ved kongelig resolusjon. Dette innebærer at organisasjonen er fristilt politisk fra overordnet departement, som er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Frihetsforeningen Ønsker du å løse dine gjeldsproblemer? Kan du tenke deg å hjelpe deg selv og andre? Søker du hjelp til å endre livsretning og vaner?

Gjerrigknark.com Tilbyr en oversikt over tilbud og tjenester på Internett. Dette er tilbud og tjenester som vi synes er spesielt gunstige, eller som vi på annen måte synes passer inn på våre sider.

Inkassoguiden.no Er et nytt nettsted som skal fungere som et ressurssenter for inkasso, gjeldsrådgivning, tvisteløsning og naturlig tilhørende temaer. Inkassoguiden.no har som mål å opptre mest mulig nøytralt i forhold til de forskjellige aktører og i forhold mellom debitor/kreditor. Sidene er opprettet for å fremme den generelle kunnskap om inkasso og gjeldsrelaterte spørsmål.

NAV Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Kredittguiden Nettside hvor du kan sammenligne lån og kredittkort opp mot hverandre, slik at du kan velge det rimeligste og beste alternativet for deg og din økonomiske situasjon.

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere. Foreningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 år. Vi har om lag 17.000 medlemmer – så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter.

Skatteetaten Er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjør det riktig.

Supershopper Nettside for sammenligning av forskjellige lånetilbud.

 
 

Mer Privatøkonomi